ביצוע פרויקט תמ"א 38 הנו קודם כל פרויקט "מציל חיים" המחזק את הבניינים אשר לא נבנו על פי תקנים עדכניים נגד רעידות אדמה ועלולים לקרוס בעת רעידת אדמה. ביצוע פרויקט תמ"א 38 מאפשר הרחבת דירות קיימות, בניית ממ"דים חדשים ותוספת מרפסות חדשות, בנוסף, שיפוץ של הלובי והוספת מקומות חניה נוספים. מימון הפרויקט מתבצע כולו על ידי הקבלן בתמורה להעברת זכויות הבנייה שהחוק נתן לדיירים כדי שיוכלו לשפץ את המבנה.
התמ"א מעניקה זכויות בניה למבנים שההיתר לבנייתם ניתן לפני 1.1.1980, שגובהם עולה על שתי קומות, וששטחם מעל 400 מ"ר
לאחר שהחלטתם כי ברצונכם ליישם פרויקט תמ"א 38 בבניין, פנו אלינו באמצעות נציגותכם בבניין : אנו נבדוק את נתוני הבניין הבסיסיים וכיצד ניתן לנצל בצורה מיטבית את זכויותיכם. אנו נציג בפניכם את מסקנותינו ונכין תכנית ראשונית לעיונכם. לאחר שתביעו הסכמתכם בכתב לתכנית נפעל לקדם התכנית לכדי אישור בוועדה, נבחר את החברה היזמית שתממש התכנית. ונדאג לקבלת ערבויות הביצוע הנדרשות על ידה.
כל זאת בתיאום עמכם והסכמתכם
בפרויקט תמ"א 38 בעלי הזכויות בבניין מוכרים את זכויות הבניה מכח תמ"א 38 והתב"ע העירונית לידי היזם -כל זאת בתמורה לחיזוק שיפוץ ושדרוג הבניין על פי התכניות והמפרט הטכני שיצורפו להסכם ביניהם. מכאן שלא חלים על בעלי הזכויות בבניין תשלומים ומיסים כלשהם.
מימוש תמ"א 38, בעלי הדירות מוכרים לקבלן את זכויות הבנייה הקיימות והנוספות של הבניין, זאת בתכנית שלו. כיצד ייראו חיינו בבניין במהלך השיפוץ ?
תקופת הבנייה אינה קלה מאחר והיא מלווה ברעשים הנובעים כתוצאה מעבודתם של בעלי מקצוע רבים. יחד עם זאת אנו נקפיד שהקבלן המבצע יפעל למזער את הלכלוך והרעש הכרוכים בעבודות הבניין ולשמור על נגישות מקסימלית בשטח הבניין . בסופו של יום צריך לזכור שבסופו של התהליך, יתקבל בניין משופץ ומשודרג שישפר את איכות החיים בבניין.
מרגע חתימת הדיירים על חוזה מול פאי הנדסה , ועד ל"גזירת הסרט" יעברו בין 18-24 חודשים. תהליך קבלת ההיתר אמור לקחת כחצי שנה ותהליך הבניה עד שנה וחצי.