מה זה אחוז תמ”א?

למה מתכוונים כשמדברים על אחוז תמ”א?

תמ”א 38, תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים ישנים ברחבי הארץ, אושרה על ידי ממשלת ישראל עוד בשנת 2005, אך רק במהלך השנים האחרונות היא זוכה לתהודה רבה בקרב ישראלים רבים המתעניינים בתכנית, וזאת לנוכח העלייה המתמדת במחירי הדיור בישראל. בשורות הבאות נעסוק בהיבטים המשפטיים המאפשרים את תחילת ביצוע העבודות התמ”א. היבטים אלו מכונים: אחוזי תמ”א והם מתייחסים למספר הדיירים בבניין בו אמורות להתבצע העבודות המביעים את הסכמתם לצורך כך.

מספר מילים על תמ”א 38

תמ”א 38 הינה תכנית המיועדת בראש ובראשונה לצרכי חיזוק מבנים ישנים אשר נבנו ברחבי ישראל עד לשנת 1978, ובשל כך הם לא עמדו בתקנות הבנייה בכל הנוגע לרעידות אדמה. במסגרת התכנית, רשאים דיירי המבנה להתקשר מול יזם או קבלן לצורך ביצוע עבודות החיזוק במהלכן החוק מתיר להם ליהנות גם מן האפשרות להגדלת שטח הדירות (תוספת חדר ביטחון), הוספת מרפסות שמש, הוספת מעלית ושיפוץ כללי של המבנה. כמו כן, החוק מתיר זכויות בנייה לעד 2.5 קומות המיועדות לצרכי מכירה על ידי היזם/קבלן.

כיצד מצטרפים לתמ”א 38?

על מנת לבצע עבודות תמ”א במבנה מגורים המיועד לכך, נדרשת הסכמה מצד דיירי המבנה. עד לשנת 2007, נדרשה הסכמה גורפת של כל דיירי הבניין, דבר אשר הוביל לביטולם או עיכובם של פרויקטים רבים, וזאת לנוכח התנגדותו של ולו דייר אחד בבניין. בשנת 2007, חוקק תיקון חוק מספר 1 לחוק התמ”א במסגרתו נקבע כי תחילת עבודות התמ”א תותנה ברוב של 66% מדיירי הבניין.

אם כן, מה הוא אחוז תמ”א?

אחוז תמ”א הוא למעשה הגדרה לאחוז הדיירים המסכימים לביצוע עבודות התמ”א. כאשר במבנה מסוים ישנו רוב של 51% (כלומר 51% מהדיירים מסכימים לביצוע העבודות), ניתן יהיה לבצע עבודות חיזוק באותו מבנה ללא כל תוספת בנייה. כאשר 60% מדיירי המבנה מסכימים לביצוע עבודות החיזוק, ניתן יהיה להוסיף לעבודות החיזוק של המבנה גם עבודות המיועדות לצרכי הרחבת הדירות הקיימות במבנה. כאשר 66% מדיירי המבנה מסכימים גם לביצוע עבודות החיזוק וגם להרחבת הדירות במבנה, תותר האפשרות להוסיף עד 2.5 יחידות דיור למבנה וזאת בכפוף לאישור הועדה לתכנון ובנייה.

לעומת זאת בתמ”א 38/2, הריסה ובנייה, הרוב הנדרש לביצוע הפרויקט הוא 80% מדיירי הבניין.

השארת תגובה