תמ”א 38 – ליווי בנקאי

ליווי בנקאי לתמ”א 38 ליזם

יזם או קבלן המקבל את הסכמתם של הדיירים בנוגע לביצוע עבודות תמ”א 38, מעמיד (ברוב המקרים) לרשות הדיירים שתי אפשרויות למימון לפרויקט, הראשונה- מימון עצמי של היזם במסגרתו הוא מממן מכיסו והונו האישי את עבודות החיזוק והשיפוץ במבנה תמורת זכויות על מימוש הנכסים החדשים בפרויקט, והשנייה- מימון באמצעות ליווי בנקאי במסגרתו הופך למעין “שותף” של היזם תמורת המימון.

האפשרות השנייה אומנם עלולה להפחית בהיקף ההטבות המוענקות לדיירים על ידי היזם/קבלן המעוניין לבצע את הפרויקט באמצעות מימון עצמי, אך מצד שני היא גם מקטינה את הסיכונים אליהם חשופים הדיירים. בנק מלווה לפרויקטים בתחום תמ”א 38, מקפיד לבחון את זהות היזם ואת דוחותיו הכלכליים. כמו כן, הבנק בודק בקפידה את דוח האפס של הפרויקט, כלומר את הדוח המציג את ההכנסות העתידיות אל מול ההוצאות.

פתיחת חשבון מיוחד

בנוסף, לצורך העמדת הליווי, הבנק מחייב את היזם/קבלן בפתיחת חשבון מיוחד אליו יועברו כל התקבולים, כאשר הוצאת כספים מהחשבון מותרת לקבל אך ורק לצרכי התקדמות הבנייה וביצוע העבודות. תנאים מחייבים אלו מצד הבנק, מקנים לדיירי המבנה “שקט נפשי” בכל הנוגע להשלמת הפרויקט בהתאם להתחייבויותיו של הקבלן/יזם. הבנק המלווה דואג גם לזמן שירותי שמאות מקרקעין מטעמו, וזאת לצורך מעקב תמידי אחר השקעתו בפרויקט לאורך כל שלבי הביצוע.

יתרונות נוספים בליווי בנקאי

מעבר ליתרונות המופיעים לעיל, מימון הפרויקט באמצעות ליווי בנקאי מאפשר לכל אחד מדיירי המבנה ליהנות גם מהיתרונות הבאים:

  • ערבויות חוק מכר- הבנק המלווה מעמיד ערבויות חוק מכר לרוכשים העתידיים של הדירות החדשות בפרויקט, ובכך מקנה ערבות ביצוע לדיירים.
  • ליווי בנקאי לאורך כל שלבי הבנייה והעבודות- משלב הגשת דו”ח אפס ועד השלמת הבנייה ואיכלוס הדירות החדשות בפרויקט.
  • בדיקות בנוגע להון עצמי נדרש מצד היזם/קבלן- הבנק דורש מכל יזם/קבלן להעמיד לרשותו הון עצמי בהיקף של כ-25% מעלות העבודה.
  • הבנק בוחן לעומק את הסכם ההתקשרות בין היזם/קבלן לבין הדיירים והוא אף רשאי לבצע בו שינויים שברוב המקרים משפרים את תנאי ההסכם עבור הדיירים.
השארת תגובה