תמ”א 38 – ערבויות

תמ”א 38 – ערבויות

דיירי מבנה המיועד לצורך ביצוע עבודות תמ”א 38, נדרשים להעמיד לרשותם מספר ערבויות מטעם הקבלן/יזם, וזאת לצרכי מזעור וצמצום הסיכום אליהם הם חשופים במסגרת ביצוע העסקה מולו. בשורות הבאות ריכזנו עבורכם רשימה מקיפה של סוגי הערבויות השונות אותן מומלץ לדרוש מהיזם/קבלן עוד טרם חתימה על חוזה ההתקשרות בין הצדדים.

ערבות ביצוע

ערבות ביצוע נועדה להבטיח לדיירי המבנה את מימוש כלל התחייבויות הקבלן/יזם כלפיהם. ערבות זו ניתנת להפעלה ומימוש במידה והקבלן/יזם לא עומד בהתחייבויותיו, ולכן מומלץ שסכום העברות יהיה גבוה מסך כל עבודות הבנייה והחיזוק. חשוב שתדעו: לא נדרש הליך משפטי לצורך מימוש העברות, ולכן חשוב ואף מומלץ וראוי לקבלה מהיזם/קבלן.

ערבות רישום

ערבות הרישום נועדה להבטיח לדיירי המבנה שעם גמר עבודות הבנייה והחיזוק במסגרת עבודות תמ”א 38, מבנה המגורים יירשם בטאבו בהתאם לאופיו החדש, כלומר, על פי המבנה החדש, לרבות, כל ההרחבות ותוספות הבנייה במבנה.

ערבות בדק בית

ערבות זו נועדה להבטיח לדיירי המבנה את מחויבות היזם/קבלן בביצוע תיקונים לכל ליקוי הבנייה (במידה ואלו יופיעו). ערבות זו מבטיחה לדיירים מצד אחד בנייה באיכות גבוהה ומצד שני היא מבטיחה להם את תיקון הליקויים במידת הצורך. במקרים בהם הקבלן/יזם מתמהה בביצוע עבודות התיקון לליקויים, לרשות הדיירים עומדת האפשרות להפעיל את הערבות באופן מיידי לצרכי תיקון הליקויים באמצעות ספקים ואנשי מקצוע.

ערבות מיסים

במקרים בהם היזם/קבלן ממשש זכויות בניה שאינן נכללות באישורי התכנית לביצוע העבודות מטעם הועדה לתכנון ובנייה, יוטל על הדיירים מס שבח, ולכן, הדיירים מחויבים בהעמדת ערבות מצד היזם/קבלן המתירה להם להפעילה במקרה הצורך ולמטרות תשלום המס לרשויות.

ערבות שכירות

בפרויקטים של תמ”א 38 בהם מבנה המגורים נהרס על מנת להיבנות מחדש, היזם/קבלן מחויב במתן פתרון דיור למשך תקופות העבודות, ולכן, מומלץ ואף ראוי לדרוש מהקבלן/יזם ערבות שכירות המבטיחה לדיירים את תשלום שכר הדירה לאורך כל התקופה.

זכרו

כל ערבות הניתנת לכם על ידי הקבלן/יזם חייבת להיכלל בחוזה ההתקשרות ביניכם, כאשר סכום הערבות והתנאים להפעלה מופיעים באופן ברור ונהיר בחוזה.

השארת תגובה